Sunday 29 May 2016

Kisah Si Penjual Salak

suatu ketika, tersebutlah seorang remaja laki-laki bernama Modjo jalan-jalan di luar kota bersama rombongan club game counter strikenya. ia teringat untuk membelikah oleh-oleh yang di rumah. maka singkat cerita, mampirlah ia untuk membeli salak setelah melihat ada seorang nenek tua berjualan salak di pinggir jalan.

Tuesday 3 May 2016

Kembalilah


waktu bersama denganmu begitu membekas di hidupku